Irlanti

Alhainen korkotaso ja pankkien avokätinen rahoitus aiheuttivat Irlannin kiinteistömarkkinoiden ylikuumentumisen. Syntyneen kiinteistökuplan aiheuttamat luottotappiot suistivat Irlannin pankkisektorin kriisiin.

Lisäksi kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset Irlantiin olivat erityisen merkittävät, koska suhteessa kansantalouteen pankkisektori oli suuri.

Kun Irlannin talous ja rahoitusmarkkinat kriisiytyivät, levottomuus euroalueen rahoitusmarkkinoilla lisääntyi. Syksyllä kriisi kärjistyi niin vakavaksi, että Irlannin hallitus päätti marraskuussa 2010 pyytää rahoitustukea tilanteen vakauttamiseksi.

Irlannin sopeutusohjelmasta sovittiin joulukuussa 2010.

Irlanti irtautui rahoitustukiohjelmasta suunnitellusti joulukuussa 2013. Maa siirtyi rahoitustukiohjelmansa päätyttyä ohjelman jälkeisen valvonnan piiriin kunnes 75 % euromaiden sille myöntämästä rahoitustukilainasta on maksettu takaisin.

Ohjelman sisältö ja tavoitteet

Irlannin talouden sopeutusohjelma keskittyi julkisen talouden vahvistamiseen, pankki- ja rahoitussektorin uudistamiseen sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseen.

Uudistukset kyettiin toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa.

Irlannin rahoitustukiohjelma

Ohjelman koko

Irlannille myönnettiin 67,5 miljardin euron rahoitustukiohjelma joulukuussa 2010. Siitä ERVV-lainaa oli 17,7 miljardia euroa, ERVM-lainaa 22,5 miljardia euroa ja IMF:n lainaa 22,5 miljardia euroa. Lisäksi Britannia, Ruotsi ja Tanska myönsivät kahdenvälistä lainaa Irlannille 4,8 miljardia euroa.

Tämän lisäksi Irlanti itse kattoi ohjelmarahoituksesta 17,5 miljardia euroa eläkevaroista, mikä nosti kokonaissumman 85 miljardiin euroon.

Irlannin irtautuminen ERVV-rahoituksesta