Keskushallinnon virastorakenneselvitys 2014

KEHU-hanke tuotti nopean katsauksen keskushallinnon virastokentästä, sen muotoutumisesta ja kokemuksista hallinnonaloilla tehtyjen uudistusten toteuttamisessa. Sen toimikausi oli 30.1.2014–7.3.2014. Nykytilan kartoitus perustui hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan. Selvitys sisältää katsauksen niistä valtion keskushallinnon virastoista ja laitoksista, jotka kuuluvat valtion budjettitalouden piiriin.

Selvitys koostuu keskushallinnon historiakatsauksesta, hallinnonalojen virastoja ja laitoksia kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista ja niitä koskeneista viime vuosien rakenneuudistuksista, ministeriöiden ja eräiden virastojen ylimmän johdon haastattelukierroksesta ja aihetta koskevasta kansainvälisestä selvityksestä. Selvitys sisältää myös työryhmän havaintoja, vaikka varsinaisia toimenpidesuosituksia ei pyritty laatimaan.

Keskushallinnon virastorakenneselvitys 8/2014

Keskushallinnon uudistustyötä on jatkettu VIRSU-hankkeessa ja osana Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Lue lisää Valtion keskushallinto -sivuilta.