Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 255/2020 vp; EV 40/2021 vp)

HE 255/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Milla Kouri, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530056
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen