Valtion varallisuuden luovuttaminen VM/2022/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 16.12.2021) mukaisesti valtiolle tarpeettomista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingissä osoitteessa Maurinkatu 1/Liisankatu 1 sijaitseva noin 2 000 neliömetrin suuruinen määräala kiinteistöstä 91-1-20-9 yhteensä vähintään 7 590 000 euron kauppahintaan Wihanto Oy:lle omaan taikka perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin. Myyntihinta perustuu rakennusoikeuden hintaan 3 300 euroa/kerrosneliömetri. Kohteelle on vireillä asemakaavan muutos asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueen maankäytön suunnittelussa lähtökohtana on tällä hetkellä noin 3 000 kerrosneliömetrin suuruinen rakennusoikeus. Lopullinen myyntihinta täsmentyy kaavoitettavan rakennusoikeuden määrän vahvistuttua.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtiolla ei ole käyttöä kohteelle, joten sen myynti on perusteltua. Taloudelliset: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen