Valtioneuvoston asetus VM/2023/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. +35 8295530418
Asia
Ehdotettavalla asetuksella kumottaisiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (229/2009), joka on tarpeeton. Valtiovarainministeriön esittelystä on annettu laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (179/2019). Laki tuli voimaan 1.3.2019. Samalla on annettu valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimipaikoista (237/2019).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
Vaikutukset
Asetuksen kumoamisella on vain säädösteknisiä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen