Parlamentaarinen komitea

Valtioneuvoston asetti 30.1.2014 parlamentaarisen komitean arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta ja uudistamistarpeita. Komitea arvioi keinoja hallituksen strategisen päätöksenteon toimintaedellytysten parantamiseksi ja teki tätä koskevat kehittämisehdotukset. Komitean tehtävänä oli selvittää ja tehdä tarvittavat ehdotukset perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön

  1. valtioneuvoston oikeudesta päättää organisaatiostaan ja resursseistaan
  2. valtioneuvoston kokonaisuudesta ja tehtävärakenteesta
  3. valtioneuvoston suhteesta eduskuntaan
  4. valtioneuvoston ja sen ministeriöiden johtamismallista
  5. pääministerin asemasta ja hallituksen johtamisesta
  6. muiden ministereiden asemasta ja toimivaltasuhteista
  7. poliittisen ja virkamiesjohtamisen suhteesta.

Komitean puheenjohtaja toimi kansanedustaja Tapani Mäkinen (kok).  Komitea valmisteli syksyllä 2014 väliraportin ja yhtenäistä valtioneuvoston rakennetta arvioivan mietinnön maaliskuussa 2015. Komitean toimikausi päättyi 31.1.2015.

Yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta arvioivan parlamentaarisen komitean
(KEHU-komitea) mietintö, 7/2015, 5.3.2015

Parlamentaarisen komitean väliraportti
Parlamentaarisen komitean asettaminen arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta

Yhteystiedot

Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh.
02955 30263
[email protected]