Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson: Förutsättningarna för en tillförlitlig rättsstat tryggas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 11.52
Pressmeddelande

Regeringen beslutade förra torsdagen vid sin halvtidsöversyn om ramarna för planen för de offentliga finanserna. Inom justitieministeriets ansvarsområde anvisas medel för att säkerställa permanenta resurser till rättsvården.

- När vi från olika håll i världen nås av oroväckande budskap om att den allmänna rättstatsuppfattningen är hotad, är det viktigt att vi i Finland ser till att rättsstatsprincipen tryggas och att vi har ett starkt förtroende för aktörerna i vår rättsstat. För att garantera detta gjorde regeringen inga direkta nedskärningar inom justitieministeriets förvaltningsområde, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid ramförhandlingarna beslutade regeringen att en del av de tilläggsanslag som anvisats justitieministeriet för 2021 blir permanenta från och med 2022. Permanenta resurser anvisas bl.a. till domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen, Brottsofferjouren och intressebevakningen. Permanenta resurser anvisas också till att lätta upp rättsprocesserna med hjälp av fler anordningar för videokonferenser.

Regeringen vill också på olika sätt förbättra situationen för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. Tillgången till skuldsanering underlättas och möjligheterna att klara sig genom en skuldsanering stöds. Lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar förkortas och ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster förbättras. För indrivningskostnaderna för företagsfordringar fastställs maximibelopp. Dessutom kommer man att evaluera en eventuell bestående sänkning av maximiräntan på konsumentkrediter och en begränsning av marknadsföringen av dem.

I rambeslutet för planen för de offentliga finanserna anvisas justitieministeriets förvaltningsområde 2022–2025 årliga anslag på sammanlagt cirka 1 miljard euro, vilket är mindre än 2 procent av statens budgetanslag. Statsrådet ska godkänna planen för de offentliga finanserna i maj, varefter planen offentliggörs på finansministeriets webbplats.

Mer information: 
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, 
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150192