Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

18 personer sökte tjänsten som generaldirektör för Statistikcentralen

Finansministeriet
19.11.2020 14.37
Pressmeddelande

Tjänsten som generaldirektör för Statistikcentralens söktes inom den utsatta tiden av 18 personer. Avsikten är att tjänsten tillsätts från och med den 1 februari 2021 för en viss tid på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

 • Antti Ahonen
 • Bror Dahlsten
 • Pasi Henriksson
 • Päivi Hutukka
 • Marianne Hynninen
 • Aki Jormanainen
 • Kirsi Kellokangas
 • Timo Koskimäki
 • Johanna Laiho-Kauranne
 • Mikko Lindholm
 • Mika Maliranta
 • Mikko Mattinen
 • Jyrki Nummela
 • Ilpo Nurminen
 • Liisa Räsänen
 • Markus Sovala
 • Markus Syrjänen
 • Ville Vertanen

Statistikcentralen är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde och det har till uppgift att sammanställa information till statistik och informationstjänster som kan utnyttjas av medborgare, företag, den offentliga förvaltningen och forskare. Statistikcentralen samordnar det nationella statistikväsendet samt medverkar i och samordnar Finlands internationella statistiksamarbete.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi