Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissvar
60 utlåtanden om förordningen om säkerhetsklassificeringen av handlingar

Finansministeriet
3.9.2019 14.53
Pressmeddelande

När lagen om informationshantering träder i kraft den 1 januari 2020 innehåller den bestämmelser om förpliktelser som gäller informationssäkerheten vid hanteringen av handlingar samt om säkerhetsklassificerade handlingar vid myndigheterna inom statsförvaltningen. Närmare bestämmelser om säkerhetsklassificeringen utfärdas genom förordning. Finansministeriet fick inom den utsatta tiden 60 utlåtanden om utkastet till en förordning om säkerhetsklassificeringen av handlingar.

Utkastet till förordning som varit på remiss omfattar i linje med den nuvarande förordningen om informationssäkerhet bestämmelser om säkerhetsklassificering, anteckningar i fråga om säkerhetsklassificering och informationssäkerhetsåtgärder i anslutning till handlingar av olika klass. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Finansministeriet sände utkastet till förordning på remiss den 14 juni. Remisstiden löpte ut den 30 augusti. Du kan läsa utlåtandena här.

Ytterligare information:

Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi