Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lausuntopalaute
Asiakirjojen turvallisuusluokittelua koskevasta asetuksesta 60 lausuntoa

Valtiovarainministeriö
3.9.2019 14.53
Tiedote

Tiedonhallintalain tullessa voimaan 1.1.2020 asiakirjojen käsittelyn tietoturvallisuusvelvoitteista sekä valtionhallinnon viranomaisissa turvallisuusluokiteltavista asiakirjoista säädetään tiedonhallintalaissa. Turvallisuusluokittelusta säädetään tarkemmin asetuksella. Valtiovarainministeriö sai määräajassa 60 lausuntoa asiakirjojen turvallisuusluokittelua koskevasta asetusluonnoksesta.

Lausuntokierroksella ollut asetusluonnos sisältää nykyistä tietoturvallisuusasetusta mukaillen säännökset turvallisuusluokista, turvallisuusluokittelumerkinnöistä ja eri luokkiin kuuluviin asiakirjoihin kohdistettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Valtiovarainministeriö lähetti luonnoksen asetukseksi lausuntokierrokselle 14.6. Lausuntoaika päättyi 30. elokuuta. Tutustu lausuntoihin hankeikkunassa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 0295 530 515, eeva.lantto(at)vm.fi