Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska kartlägga åtgärder för att påverka det höga elpriset

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2022 10.12
Pressmeddelande

Finansminister Annika Saarikko har tillsatt en arbetsgrupp som inför budgetförhandlingarna hösten 2022 ska kartlägga olika åtgärder som kan inverka på elprisets utveckling och följderna därav.

Åtgärderna kan till exempel gälla elmarknadens funktion, beskattningen, energieffektiviteten, energibesparingar eller stödåtgärder i form av direkta stöd.

Arbetsgruppen behandlar också elprisets utveckling så här långt, stödåtgärder i anslutning till elpriset i andra länder och prognoser om den kommande elprisutvecklingen med tanke på hur eventuella stöd borde riktas tidsmässigt.

Den finanspolitiska samordnaren Lauri Kajanoja från finansministeriet är ordförande för arbetsgruppen. Där ingår tjänstemän från finansministeriet och arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen kommer under arbetet också att höra utomstående experter. 
Arbetsgruppens mandattid löper ut den 15 september.

Ytterligare information:
Lauri Kajanoja, ordförande för arbetsgruppen, finanspolitisk samordnare, tfn 0295 530 554, lauri.kajanoja(a)gov.fi 

Beskattning Finanspolitiken