Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behoven att ändra på försvarsmaktens arbetstidslag utreds

Finansministeriet
21.2.2019 13.30
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för utvecklandet av den offentliga förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som utreder behovet att ändra på försvarsmaktens arbetstidslag. Arbetsgruppen har representanter förutom för finansministeriet även för försvarsministeriet och huvudstaben samt alla de huvudsakliga statliga avtalsorganisationerna, dvs. FOSU, JHL och Fackförbundet Pro.

Särdragen hos försvarsmaktens verksamhet samt arbetstidsskyddet för tjänstemän som utgångspunkt

Utredandet utgår i enlighet med uppdraget från särdragen hos försvarets verksamhet och den nödvändiga flexibiliteten i fråga om arbetstidsregleringen. Arbetsgruppen ska bedöma vilka lagändringar som är nödvändiga med tanke på arbetstidsskyddet, och å andra sidan hurdana kostnads-, personal-, och verksamhetsrelaterade konsekvenser dessa ändringar har. Utvärderingen ska dessutom göras med hänsyn till tjänstekollektivavtalen och arbetstidsbestämmelserna och -utvecklingen som ingår i andra bestämmelser. Målet är att bevara det nuvarande förhållandet mellan lagstiftningen och avtalsverksamheten.

Arbetstidslagen för tjänstemän vid försvarsmakten är från 1970. Behovet av att se över lagen uppstod i samband med förnyandet av den allmänna arbetstidslagen. Tjänstemännens arbets- och vilotider samt arbetstidsersättningar baserar sig i dagsläget i regel på Försvarsmaktens egna arbetstidsavtal samt tillämpningsbestämmelserna som försvarsministeriet utfärdat.

”Lagen är en del av det övergripande arbetstidsskyddet för militärer som även inkluderar tjänstekollektivavtalen och andra arbetstidsbestämmelser och -arrangemang. Försvarsministeriet och huvudstaben svarar till denna del för avtalsverksamheten och arbetstidsarrangemangen. Jag vill emellertid säkerställa att den del av arbetstidsskyddet som ankommer på finansministeriet och på mig också är i sin ordning”, konstaterar minister Vehviläinen om tillsättandet av arbetsgruppen.

Regeringsrådet Tuija Wilska från finansministeriet är ordförande för arbetsgruppen.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216
Tuija Wilska, regeringsråd, tfn 02955 30374

Anu Vehviläinen Finansministeriet Staten som arbetsgivare