Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen:
Digitiden förutsätter ny slags kompetensutveckling för den arbetsföra befolkningen

Finansministeriet
16.11.2017 10.39 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 11.25
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen deltog i förvaltningens och kommunforskningens vetenskapsdagar i Tammerfors den 16 november.

En av de viktigaste förändringsfaktorerna inom den offentliga förvaltningen är enligt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen viljan att ta i bruk nya rutiner. Digivilligheten är speciellt viktig. 

Behovet av kontinuerlig kompetensuppdatering ökar eftersom tekniken utvecklas med svindlande hastighet. Artificiell intelligens och robotik förändrar världen i snabb takt. Det är enlig Vehviläinen klart att allt flera chefer, arbetstagare, forskare och medborgare blir tvungna att satsa ännu mera i utvecklandet av de egna färdigheterna.

”Vi behöver ny slags kompetensutveckling för den arbetsföra befolkningen, så att de får möjlighet att uppdatera sin kompetens på ett flexibelt sätt, lite åt gången under hela arbetskarriärens gång", sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen i sitt tal vid vetenskapsdagarna.

Förvaltningsövergripning i stället för silon

Statsförvaltningen, ministerierna och ämbetsverken präglas enligt Vehviläinen fortfarande av alltför många silon och för stor ovilja att samarbeta över sektorsgränserna.

”Det förvaltningsövergripande samarbetet har kommit framåt under denna regeringsperiod framför allt tack vare landskaps- och vårdreformen som berör åtta olika ministerier. Reformen har sedan augusti drivits vidare från ett gemensamt lägesrum med ungefär 60 anställda från olika ministerier”, säger minister Vehviläinen.

Landskapen en ny demokratisk aktör

Den offentliga förvaltningen baserar sig enligt Vehviläinen på demokrati och grundlagen. Statsförvaltningen vilar på lagar som riksdagen stiftat, samt på förordningar och andra föreskrifter som preciserar dem.

Kommunalförvaltningen har också sin grund i grundlagen, den övriga lagstiftningen och föreskrifterna. Det kommunala självstyret är starkt i Finland.  Kommunfullmäktige som väljs vart fjärde år ger lokalförvaltningen den demokratiska legitimiteten.

Landskaps- och vårdreformen introducerar en ny demokratisk aktör inom den offentliga förvaltningen, landskapen. Demokratiskheten samt ökandet av människornas möjlighet att delta och påverka har enligt Vehviläinen fått alltför lite uppmärksamhet i debatten om reformen.

”Ett framtidsinriktat och modernt landskap kan göra medborgarinverkan och kraftig delaktighet till en framgångsfaktor”, konstaterar minister Vehviläinen.

Målet bör enligt Vehviläinen vara en modern och öppen offentlig förvaltning i ett medborgarsamhälle.

”Den offentliga förvaltningen är inte ett självändamål, utan dess uppgift är att producera service åt medborgarna, företagen och samfunden samt myndigheter emellan”, betonar minister Vehviläinen.

Minister Vehviläinens tal vid vetenskapsdagarna i Tammerfors 16.11. (på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, 02955 30216, [email protected]

Kommunärenden