Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets förordning
Energiskatten reformeras i en miljöstyrande riktning

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.51
Pressmeddelande

El- och värmeproduktionen i Finland ska i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram vara så gott som utsläppsfri före utgången av 2030-talet, dock med beaktande av försörjningsberedskap och leveranssäkerhet. Övergången till koldioxidneutrala lösningar ska påskyndas genom att överföra till exempel vissa värmepumpar och elpannor till den lägre skatteklassen II för elström.

Värmepumpar och elpannor som producerar värme till fjärrvärmenäten samt andra värmepumpar med en effekt på minst 0,5 MW eller funktionella helheter som bildar värmepumpar är i fortsättningen berättigade till lägre elskatt enligt skatteklass II. Sänkningen av elskatten gäller också el som förbrukas av geotermiska värmeverks cirkulationsvattenpumpar. 

Rådet godkände åtgärden i juni på basis av kommissionens förslag. Den föreslagna ändringen ska träda i kraft genom förordning av statsrådet den 1 juli 2022.

Mer information:
Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, veli.auvinen(at)gov.fi 
Krista Sinisalo, Konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530248, krista.sinisalo(at)gov.fi