Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ett sjukdomsfall orsakat av corona har konstaterats vid finansministeriet

Finansministeriet
15.3.2020 17.30
Pressmeddelande

Ett sjukdomsfall orsakat av det nya coronaviruset (COVID-19) har konstaterats vid finansministeriet. Tjänstemannen har arbetat vid finansministeriets utrymmen på Mariegatan.

Tjänstemannens symptom är lindriga. Personen ifråga har varit i närmare kontakt med cirka tio personer vid ministeriet. De personer som tjänstemannen varit i kontakt med har omgående dirigerats till distansarbete. Hälso- och sjukvården kommer vid behov att utfärda eventuella karantänorder.

Några av de utsatta personerna har lindriga luftvägsinfektionssymptom och har varit i kontakt med hälsovården.

Finansministeriets arbetsutrymmen vid Mariegatan har rengjorts grundligt och arbetet där kan fortsätta.

Ytterligare information:

Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare