Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-budgeten svarar mot aktuella utmaningar

Finansministeriet
20.11.2017 11.37 | Publicerad på svenska 20.11.2017 kl. 15.27
Nyhet
Bild: EU

EU-medlemsländerna och parlamentet nådde lördagen den 18 november enighet om unionens budget för nästa år. Budgeten betonar i enlighet med Finlands målsättningar satsningarna i aktuella behov.

EU-medlemsländerna behandlade budgetpropositionen fredagen den 17 november vid budgetrådets möte i Bryssel. Finland företräddes av statssekreterare Risto Artjoki.

Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet nådde enighet om budgetförslaget, sammanträdde samtidigt. Enighet nåddes natten mellan fredagen och lördagen, efter 18 timmars förhandlingar.

I kompromissen avseende nästa års budget enades man om följande:

  • Anslagen för åtagandebemyndiganden uppgår till totalt 160,1 miljarder euro. EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Anslagen för betalningsbemyndiganden uppgår till totalt 144,7 miljarder euro. Dessa anslag betalar EU nästa år.

I nästa års EU-budget betonas framför allt ekonomisk tillväxt, skapandet av arbetsplatser samt kompetens. Säkerheten och svarandet mot utmaningarna med flyttningsrörelsen prioriteras också.

Inget medlemsland motsatte sig uppgörelsen som är en kompromiss mellan rådets och parlamentets ståndpunkter.

"Finland hade som mål att poängtera effektiv medelsanvändning och bättre riktande av finansieringen mot aktuella behov. Det var dessutom av väsentlig betydelse för Finland att de överenskomna maximibeloppen i budgetramarna respekteras. Uppgörelsen är förenlig med dessa målsättningar", säger statssekreterare Artjoki.

Europaparlamentet röstar om det formella antagandet av nästa års budget vid sitt plenum den 29 november. Medlemsländerna bekräftar enigheten formellt nästa dag, den 30 november.

Rådets pressmeddelande (på engelska)
Finland poängterar aktuella behov i EU-budgeten (pressmeddelande 16.11.)

Ytterligare information:

Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 040 8266 197, risto.artjoki(at)vm.fi
Vesa Kulmala, specialsakkunnig, tfn 02955 30548, vesa.kulmala(at)vm.fi

Finanspolitiken