Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Korrigering den 4.10.2020 kl. 12.35. Finansministeriet sätter sig in i grundlagsutskottets utlåtande om rätten att få uppgifter

Finansministeriet
2.10.2020 15.36 | Publicerad på svenska 2.10.2020 kl. 16.05
Pressmeddelande
Statsrådsborgen

Finansministeriet korrigerar sitt pressmeddelande om grundlagsutskottets uttalande som publicerades fredagen den 2 oktober 2020. Det sista stycket i pressmeddelandet, vilket kunde ge en missuppfattning om ministeriets inställning till grundlagsutskottets uttalande, har tagits bort. Finansministeriet tar på största möjliga allvar riksdagens parlamentariska och grundlagsenliga rätt att få information vilket lyftes fram i grundlagsutskottets uttalande. Finansministeriet konstaterar också att identifierandet och förberedandet av korrigerande åtgärder har inletts. Finansministeriet informerar om dessa åtgärder vid ett senare skede.

Grundlagsutskottet har färdigställt sin utredning om tillgodoseendet av riksdagens i grundlagen garanterade rätt att få uppgifter.

Finansministeriet sätter sig omsorgsfullt in i utlåtandet. Utredningen gällde bland annat tillgodoseendet av rätten att få uppgifter i lagstiftningsärenden (såsom i social- och hälsovårdsreformen under den föregående valperioden). Huruvida tillgången till information var tillräckligt smidig under undantagsförhållanden våren 2020 och informeringen av riksdagen i EU-ärenden diskuterades också. Grundlagsutskottets utredning behandlade problem med tillgången till information under flera valperioder.

Efter att ha satt sig in i utlåtandet går finansministeriet igenom sina förfaranden och behoven att ändra dem, så att riksdagens rätt att få uppgifter ska kunna säkerställas i alla situationer.

Ytterligare information:

Juha Majanen, statssekreterare, kanslichef, juha.majanen(at)vm.fi, 0295 53 0247