Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar skattepolitiska beslutsfattandet

Finansministeriet
8.2.2019 15.07
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat förnyandet av det skattepolitiska beslutsfattandet då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 februari. På måndagen väljer eurogruppen sin kandidat till posten som direktionsmedlem i Europeiska centralbanken. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

EU-kommissionen har föreslagit att rådet stegvist skulle övergå till majoritetsbeslut i fråga om skatteärenden. Unionen ska enligt förslaget samtidigt stegvist ta i bruk en sedvanlig lagstiftningsordning där rådet och parlamentet tillsammans beslutar om lagstiftningen. Nuförtiden ska rådet fatta enhälliga beslut i skatteärenden efter att ha hört parlamentet.

Ministrarna utväxlar åsikter om kommissionens meddelande. Finland förhåller sig reserverat till kommissionens förslag och tar mera detaljerad ställning i ett senare skede.

Kommissionens pressmeddelande om förnyandet av beslutsfattandet (15.1.)

Ansvarsfriheten för budgeten behandlas

Rådet ska besluta om rekommendationen att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomföring av budgeten för 2017. Finland kan godkänna rekommendationen.

Rådet försöker uppnå politisk enighet om justeringen av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Rådet godkänner dessutom riktlinjerna för EU:s nästa års budget samt slutledningarna om kommissionens rapport om den offentliga ekonomins hållbarhet

Revisionsrättens årsberättelse
Mera om temana för rådets möte (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Kandidaten till ECB:s direktion

Eurogruppen utnämner sin kandidat till Europeiska centralbankens (ECB) direktion. Irland har föreslagit generaldirektören för Irlands centralbank Philip R. Lane, och det finns inga andra kandidater. Finland understöder valet av Lane till uppdraget. Frågan behandlas näst av rådet för ekonomiska och finansiella frågor som lägger fram en rekommendation om utnämnandet åt Europeiska rådet, dvs. EU-toppmötet i mars.

Diskussionen om fördjupandet av EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) fortsätts i utvidgad sammansättning som omfattar samtliga EU-länder förutom Britannien. Denna gång kommer ministrarna att diskutera budgetinstrumentet för euroområdet som ska påskynda integrationen inom euroområdet och förbättra konkurrenskraften.

Statsrådets kanslis lägesöverblick över utvecklandet av EMU (på finska)
Mera om temana för eurogruppens möte (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.