Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar den ekonomiska utvecklingen

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 9.52
Pressmeddelande
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland i eurogruppen och vid finansministrarnas informella möte den 21 –22 maj.

Finansministrarna diskuterar tillsammans med centralbankscheferna hur man kan förbättra den monetära och finansiella politikens effektivitet och stärka deras samverkan för att stödja den ekonomiska tillväxten. Temat för det andra gemensamma sammanträdet är förhållandet mellan finanssektorn och andra branscher.

Under det tredje sammanträdet kommer ministrarna att diskutera framtiden för grön beskattning i EU. Vid det sista sammanträdet diskuterar ministrarna hur man ska gå vidare mot en balanserad, inkluderande och flexibel återhämtning. 

Eurogruppen ska diskutera den ekonomiska utvecklingen i euroområdet med ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. Diskussionen grundar sig på Europeiska kommissionens senaste ekonomiska prognos. På agendan står också bl.a. anpassningen av euroområdets ekonomi till följd av coronakrisen. Minister Vanhanen ska vid mötet berätta om godkännandet av beslutet om EU:s egna medel i Finland och om de uttalanden som riksdagen gjorde i samband med detta.

Minister Vanhanen deltar i båda mötena över video.

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn. 0295530441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken