Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna diskuterar Grekland och kringgående av skatt

Finansministeriet
23.5.2016 8.30 | Publicerad på svenska 23.5.2016 kl. 10.03
Pressmeddelande
Alexander Stubb.
Arkivfoto: EU

Eurogruppen strävar den 24 maj efter att nå politiskt samförstånd om halvtidsöversynen av låneprogrammet för Grekland och tillhörande lånebetalning. Ekofinrådet diskuterar på onsdagen bl.a. hur man kan förhindra kringgående av skatt.

Finland företräds i eurogruppen av finansminister Alexander Stubb och i Ekofinrådet av den ständiga representanten, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve. Båda mötena ordnas i Bryssel.

Målet att nå enighet om lånebetalningen till Grekland

Institutionerna, dvs. Europeiska kommissionen, Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden (IMF), ger eurogruppen en lägesöversikt beträffande Grekland. Ministrarna har som mål att nå politiskt samförstånd om halvtidsöversynen och tillhörande lånebetalning.

Eurogruppen får också en lägesöversikt över det tekniska arbetet kring eventuella lättnader i Greklands skuldvillkor. Eurotoppmötet kom i juli i fjol överens om att skuldkapitalet inte ska sänkas, men efter den första halvtidsöversynen ska eventuella lättnader i skuldvillkoren utredas.

Andra frågor som eurogruppen ska behandla är bl.a. det ekonomiska läget i euroområdet och övervakningen efter låneprogrammet till Spanien.

Eurogruppens pressmeddelande

Finansministrarna kom överens om det fortsatta arbetet kring programmet för finansiellt stöd till Grekland (nyhet 10.5)

Kringgående av skatt bekämpas

EU-ländernas finansministrar strävar efter att i Ekofinrådet nå politiskt samförstånd om direktivet mot skatteflykt. I förslaget till direktiv föreslås följande bestämmelser mot skatteflykt:

  • begränsning av rätten att dra av räntor,

  • utflyttningsbeskattning,

  • övergång från undantagandemetoden till avräkningsmetoden,

  • allmän bestämmelse om missbruk,

  • lagstiftning om utländska bassamfund, och

  • skillnader i skattemässig behandling, dvs. en s.k. hybridbestämmelse.

Finland stöder bestämmelserna inom de områden som presenteras i direktivförslaget och har förbundit sig till direktivets mål. Ordföranden har som mål att direktivet ska godkännas i Ekofinrådet i juni.

Ekofinrådet ska även diskutera reformen av mervärdesskattesystemet, en lägesöversikt över genomförandet av bankunionen, 2016 års ingående analyser av den europeiska planeringsterminen och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2015.

Rådets pressmeddelande (på engelska)

Mer information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen (at) vm.fi

Pekka Morén, finansråd (Grekland), tfn 0295 530 290, pekka.moren (at) vm.fi

Marianne Malmgrén, lagstiftningsråd (bekämpning av skatteflykt), tfn 0295 530 163, marianne.malmgren (at) vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.