Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas extraordinära möte på grund av läget i Ukraina

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2022 12.43
Pressmeddelande
EU-flaggor

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid finansministrarnas extraordinära Ekofin-videokonferens den 2 mars. Det extraordinära mötet ordnas på grund av situationen i Ukraina.

Ministrarna diskuterar läget i Ukraina och de ekonomiska konsekvenser som sanktionerna mot Ryssland har för EU och dess medlemsländer.
  
 

Mer information: 

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 0295 0295530441, marketta.henriksson(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi


Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

 

Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken