Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas finansieringskalkyler har uppdaterats

Finansministeriet
12.5.2021 14.30
Pressmeddelande

Kommunernas finansieringskalkyler som gäller social- och hälsovårdsreformen har uppdaterats tekniskt, det vill säga att kostnaderna och finansieringen har uppdaterats till 2022 års nivå. I fråga om kostnader baseras de uppdaterade kalkylerna på kommunernas budgetar för 2021 och ekonomiplaner för 2022. Kommunernas uppskattade inkomster 2022 baserar sig på finansministeriets kommunspecifika skatteprognoser och statsandelsberäkningar.

Beräknat enligt nivån 2022 uppgår de social- och hälsovårdskostnader som överförs till cirka 20,16 miljarder euro och räddningsväsendets kostnader till cirka 470 miljoner euro. 

Kommunernas återstående kostnader (verksamhetsbidrag och avskrivningar) uppgår till sammanlagt cirka 14,5 miljarder euro. Enligt uppskattning överförs det sammanlagt cirka 12,8 miljarder euro i kommunalskatt, vilket innebär att de kommunala skattesatserna sänks med 12,39 procentenheter.

Kalkylerna är fortfarande en uppskattning av den framtida finansieringen. Kalkylerna preciseras senare när bokslutsuppgifterna för 2021 och 2022 blir klara och uppskattningarna av inkomsterna mer exakta. Nästa uppdatering av kalkylerna görs hösten 2021.

Mer information: 
Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden