Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien rahoituslaskelmat on päivitetty

Valtiovarainministeriö
12.5.2021 14.30
Tiedote

Sote-uudistukseen liittyvät kuntien rahoituslaskelmat on päivitetty teknisesti. Toisin sanoen siirtyvät kustannukset ja rahoitus on viety vuoden 2022 tasolle. Päivitetyt laskelmat pohjautuvat kustannusten osalta kuntien talousarvioihin vuodelta 2021 ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2022. Arviot kuntien tuloista vuonna 2022 perustuvat valtiovarainministeriön kuntakohtaisiin veroennusteisiin ja valtionosuuslaskelmiin.

Vuoden 2022 tasossa arvioituna siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat noin 20,16 miljardia euroa ja pelastustoimen kustannukset noin 470 miljoonaa euroa. 

Kuntien jäljelle jäävä kustannus (toimintakate ja poistot) on yhteensä noin 14,5 miljardia euroa. Arvion mukaan kunnallisveroa siirretään yhteensä noin 12,8 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,39 prosenttiyksikköä.

Laskelma on edelleen arvio tulevasta rahoituksesta. Laskelmat täsmentyvät myöhemmin, kun vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstiedot valmistuvat ja tuloja koskevat arviot tarkentuvat. Seuraava päivitys laskelmaan tehdään syksyllä 2021.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen puh. 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat