Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skogsgåvoavdraget främjar generationsväxlingar av skogsbruk

Finansministeriet
22.9.2016 13.54
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett skogsgåvoavdrag för generationsväxlingar vid skogsbruk. Målet är bland annat att utöka storleken av skogsbruk, att främja företagarmässigt skogsbruk och att öka på utbudet av virke.

Skogsgåvoavdraget beräknas öka på överlåtelser av skogsbruk som uppfyller lättnadsvillkoren från 1 400 till 3 000 per år. Utbudet av virke beräknas öka med 1,2–1,4 miljoner kubikmeter per år. Lagändringen förväntas förbättra sysselsättningen inom drivningen och transporten av virke med några hundra årsverken.

Kapitalskatteintäkterna från skogsbruket minskar med ungefär 18 miljoner euro på årlig nivå. Ökningen av skogsbruksgåvorna ökar till en början gåvoskatteintäkterna, och minskar i ett senare skede arvsskatteintäkterna.

Avdragsrätten beror på skogens beskattningsvärde och areal

Avdragsrätten uppstår i samband med gåvoskatten som betalas i samband med generationsväxling av skogsbruk. Avdraget görs på kapitalinkomsterna från skogsbruket, såsom t.ex. inkomsterna från försäljning av virke.

Grund för skogsavdrag uppstår om det i värderingslagen avsedda beskattningsvärdet för skogsmarken överskrider 30 000 euro, eller om skogsarealen överskrider 100 hektar. Avdragsrätt uppstår på basis av gåvoskatten på den andel som överskrider gränsvärdet. Det årliga maximibeloppet för avdraget är 195 000 euro och 50 procent av nettokapitalinkomsten från skogsbruket. 

Regeringen föreslår även ändringar till inkomstskattelagen och lagen om beskattningsförfarande. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Rätt till skogsgåvoavdrag uppstår om gåvan ges efter att lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition (statsrådets webbplats)

Förfrågningar:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi