Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Möjligheterna till inköp vid flygplatsbutiker utvidgas

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 13.29
Pressmeddelande

Det föreslås att skattefria butiker vid en flygplats i framtiden ska kunna sälja produkter till momspris och punktskattepliktigt pris även till passagerare som reser inom Finland eller anländer till Finland.

För närvarande är skattepliktig försäljning från flygplatsbutiker tillåten endast för dem som reser till andra EU-medlemsstater. Ändringen underlättar inköp för resande inom Finland och resande till Finland genom att i stor utsträckning göra det möjligt för dem att göra inköp på samma sätt som för andra resande inom EU.

Försäljningen till resenärer som reser utanför EU ska liksom för närvarande vara skattefri.
Lagarna träder i kraft så fort som möjligt.

Mer information: 
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi
Paula Laakso, specialsakkunnig, tfn 0295 530370, paula.laakso(at)gov.fi