Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Öppen förvaltning bygger upp medborgarnas förtroende, säkerhet och tro på framtiden

Finansministeriet
9.12.2020 11.06 | Publicerad på svenska 10.12.2020 kl. 14.11
Pressmeddelande

Finansministeriet har publicerat en strategi för öppen förvaltning som styr arbetet med öppen förvaltning i Finland. I strategin fastställs prioriteringarna för öppen förvaltningen och en långsiktig vision. Strategin verkställer OECD:s rekommendation om öppen förvaltning. Finland har deltagit i partnerskapsprojektet för öppen förvaltning sedan 2013. 

Strategin består av fyra tyngdpunkter inom den öppna förvaltningen 

Handlingsprogrammet för öppen förvaltning främjar förvaltningens transparens, tillgången till förvaltningens information och tjänster samt förvaltningens mottaglighet för nya idéer, krav och behov. De konkreta prioriteringarna i strategin styr verksamheten inom handlingsprogrammet för öppen förvaltning på 2020-talet. 

  1. Öppen förvaltning stärker dialogen i samhället.
  2. Öppen förvaltning främjar allas rätt att förstå och bli förstådda.
  3. Ledande och kompetens säkerställer allas möjligheter till delaktighet.
  4. Finland är en aktiv främjare av öppen förvaltning på internationell plan.

Samarbetet mellan olika aktörer i samhället ökar den gemensamma förståelsen för frågor som kräver en lösning, förbättrar kvaliteten på beredningen och stärker verkställandet av fattade beslut. Strategin för öppen förvaltning stärker den offentliga debatten och deltagandet, vilka i sin tur skapar ett gemensamt engagemang för beslut som gäller framtiden och för att åstadkomma genomslag. Strategin styr förvaltningen i riktning mot öppenhet för initiativ från det civila samhället och nya samarbetsformer.

"Förtroendet är en hörnsten i det finländska samhället. Strategin för öppen förvaltning främjar allas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället”, säger finansrådet Katju Holkeri.  

Strategin införlivas i handlingsprogrammet för öppen förvaltning

Finland anslöt sig år 2013 till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning. Varje land som deltar i projektet främjar öppenheten i förvaltningen genom åtgärdsprogram som varar i 2-4 år. Främjandet av förtroende och  medborgarnas delaktighet har varit ett centralt mål i alla finländska handlingsprogram.

Det 4:e handlingsprogrammet för öppen förvaltning gäller till 2023. En halvtidsutvärdering genomförs i början av 2021. I detta sammanhang uppdateras handlingsprogrammet i enlighet med strategin för öppen förvaltning. 

Mer information: 

Katju Holkeri, finansråd, tfn 0407649880, katju.holkeri(at)vm.fi    
Johanna Nurmi, finansråd, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi