Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformerna av källskatteförfarandet för utdelning träder i kraft vid ingången av nästa år

Finansministeriet
2.12.2020 15.04
Pressmeddelande

Den reform av källskatteförfarandet som fastslogs under förra regeringsperioden, och som gäller dividender på förvaltarregistrerade aktier, träder i kraft vid ingången av nästa år.

När riksdagen godkände lagförslaget våren 2019 förutsatte den att ändringen granskas ännu innan tillämpningstiden börjar. I finansministeriets utredning framkom inga negativa konsekvenser som skulle kräva ändringar i lagstiftningen eller anvisningarna.

Skatteförvaltningen har till följd av lagändringen förberett sig på att antalet ansökningar om återbetalning ökar bl.a. genom att automatisera ansökan om återbetalning och möjliggöra ansökningar av masskaraktär.

Ytterligare information:
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 105, [email protected]

Bakgrundspromemoria (på finska)