Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Regeringen lämnade årets tredje tilläggsbudgetproposition till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 11.08
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 till riksdagen torsdagen den 27 maj.

Regeringen föreslår att anslagen höjs med 2,2 miljarder euro och att de ordinarie inkomsterna minskas med 185 miljoner euro. Detta ökar statens nettoupplåningsbehov med 2,4 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 14,4 miljarder euro 2021. 

I propositionen ingår en anslagsökning på 117 miljoner euro för 2021 i anslutning till inledandet av reformer och investeringar enligt EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

I den tredje tilläggsbudgetpropositionen höjs ramreserveringen för 2021 för utgifter av engångskaraktär och finanspolitiskt tvingande behov som föranleds av coronavirussituationen med 1 350 miljoner euro till en nivå på sammanlagt 1 850 miljoner euro.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 02955 30417