Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Lättad mervärdesbeskattning för e-publikationer nästa juli

Finansministeriet
13.12.2018 13.38
Pressmeddelande

Mervärdesskatten på elektroniska publikationer sänks från 24 till 10 procent. Regeringen föreslår att man ska tillämpa samma sänkta mervärdesskattesats på elektroniska publikationer som på tryckta sådana.

Enligt propositionen gäller ändringen

  • elektroniska böcker och ljudböcker
  • elektroniska tidningar och tidskrifter
  • försäljning av lösnummer av tryckta tidningar.

Skattesänkningen gäller inte publikationer som endast eller i huvudsak avsetts för annonsering och heller inte publikationer som endast eller i huvudsak innehåller musik eller videomaterial. På motsvarande sätt betraktas datorprogram och datorspel inte som elektroniska publikationer.

”Lägre skattesats sporrar till att utveckla elektroniskt innehåll och att införa ny teknik. Det är en utmärkt nyhet för mediebranschen. Det var ett viktigt mål för Finland att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer förenhetligas med tryckta publikationer. Nu uppnås målet äntligen”, säger finansminister Petteri Orpo.

Regeringen lämnade propositionen om lagändringarna torsdagen den 13 december. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av juli 2019. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Bekanta dig med utlåtandena om mervärdesskatten på elektroniska publikationer (nyhet 27.11)
EU uppnådde enighet om mervärdesskatten på elektroniska publikationer (nyhet 2.10)

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Tommi Parkkola, regeringsråd, tfn 02955 30344, tommi.parkkola(at)vm.fi