Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Skattereform skulle främja möjligheterna att förankra personalen

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2020 14.52
Pressmeddelande

Reformen skulle ge arbetstagarna en skattemässigt förmånlig möjlighet att teckna aktier i ett onoterat arbetsgivarbolag i samband med en personalemission. Finansministeriet begär utlåtanden om lagändringen.

Reformen föreslås gälla situationer där arbetstagaren vid en emission tecknar nya aktier i arbetsgivarföretaget. Förutsättningen är att bolaget är onoterat och att majoriteten av personalen har tillgång till förmånen.

Den eventuella förmånen ska inte räknas arbetstagaren som beskattningsbar förvärvsinkomst, om teckningspriset är minst lika stort som aktiens matematiska värde. Detta värde baserar sig på bolagets nettotillgångar.

Syftet med reformen är att främja icke börsnoterade bolags möjligheter att förankra personal till bolaget. Dessutom vill man förtydliga värderingen av aktier i samband med personalemissioner. Reformen baserar sig på regeringsprogrammet.

Finansministeriet skickade lagutkastet på remiss den 5 mars. Remisstiden går ut den 9 april.

Lagutkastet och begäran om utlåtande (projektportalen)

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi