Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet beviljade statsborgen för Viking line koncernens lån

Finansministeriet 15.10.2020 14.10
Pressmeddelande
Kontti ja nosturi

Statsrådet godkände att statsborgen beviljas till ett belopp av högst 38,7 miljoner euro för Viking Line Abps lån inom ramen för det garantiprogram som riktar sig till rederier som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. Syftet är att trygga Viking Line Abps likviditet och bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen till följd av coronakrisen är över.

Rederier som bedriver passagerar- och godstrafik har lidit avsevärt av följderna av coronakrisen. Minskningen av efterfrågan och reserestriktionerna som beror på coronakrisen har lett till att passagerartrafiken varit mycket begränad ända sedan våren.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 bemyndigades statsrådet att bevilja statsborgen till ett belopp av högst 600 miljoner euro för tryggandet av försörjningsberedskapskritiska rederiers verksamhet.

Borgen beviljas i enlighet med de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen antagit med anledning av coronakrisen. Kommissionen har godkänt villkoren i det statliga garantiprogrammet för rederier och att borgen beviljas för 90 procent av lånen.

De tillfälliga reglerna om statligt stöd främjar tillgången på företagsfinansiering

EU har gjort sina regler om statligt stöd tillfälligt mer flexibla, så att medlemsstaterna ska kunna trygga i synnerhet tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under coronakrisen. Den tillfälliga flexibiliteten är i kraft till utgången av 2020.

Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om alla de åtgärder som vidtas i enlighet med de tillfälliga reglerna. Dessutom måste kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Ytterligare information:
Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 0295 530 439, sakari.lehtio(at)vm.fi
Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 0295 530 210, pauli.kariniemi(at)vm.fi (anträffbar från och med den 19 oktober 2020)