Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets redogörelse om Senatkoncernen och statens fastighets- och lokalförvaltning på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 9.29
Pressmeddelande

Syftet med redogörelsen är att ge riksdagen en samlad översikt över statens fastighets- och lokalförvaltning samt om Senatkoncernens verksamhet som ansvarig för förvaltningen. Ett utkast till redogörelse är på remiss mellan den 2 juni 2022 och den 15 juli 2022.

I redogörelsen presenteras förvaltningen av statens byggda fastighetsförmögenhet i Finland och utomlands. Där beskrivs också statens interna hyressystem, med hjälp av vilket statens ämbetsverk och inrättningar får tillgång till de verksamhetslokaler de behöver. 

I redogörelsen bedöms hur de ändringar som gjorts i hyressystemet under de senaste åren har lyckats. Den mest centrala av dessa ändringar är övergången till ett hyressystem enligt självkostnadsprincipen 2016. Att hyressystemet baserar sig på självkostnadsprincipen innebär att Senatkoncernen inte eftersträvar vinst med sin verksamhet. Som underlag för bedömningen används genomförda undersökningar av frågan.

I redogörelsen beskrivs det första verksamhetsåret för den affärsverkskoncern som bildades i början av 2021 av Senatfastigheter och dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. I redogörelsen beskrivs personalens ställning i Senatkoncernen samt vilka erfarenheter de ämbetsverk och inrättningar som använder sig av koncernens lokaltjänster har av smidigheten i ärendehanteringen. 

I slutet av redogörelsen presenteras bedömningar av framtidsutsikterna och utvecklingsbehoven i fråga om statens lokalförvaltning.

Mer information:
Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, tfn 0295 530 129, peppiina.huhtala(at)gov.fi
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi, under tiden 3.6–28.6.2022