Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp
Tidsplanen för beredningen av programmet för hållbar tillväxt i Finland preciserades

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2021 11.05 | Publicerad på svenska 3.2.2021 kl. 15.40
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Den preliminära planen för programmet för hållbar tillväxt i Finland färdigställs den 15 mars, fastställde ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland onsdagen den 3 februari.

Programmet för hållbar tillväxt i Finland främjar förnyelse, produktivitet och ekonomisk tillväxt. Programmet finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument.

Medlemsländerna ska lämna in nationella planer till Europeiska kommissionen för att kunna få återhämtningsfinansiering från EU. Finlands plan är en del av programmet för hållbar tillväxt.

Ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland fastställde att Finland ska lämna in en preliminär version av sin plan till kommissionen den 15 mars. Ursprungligen var avsikten att lämna in planen i slutet av februari.

”Vi får riksdagens betänkande om redogörelsen om programmet för hållbar tillväxt i Finland inom de närmaste veckorna. För att säkerställa ett verkningsfullt program behöver vi mer tid för dialog med intressegrupperna”, berättar ministerarbetsgruppens ordförande, finansminister Matti Vanhanen.

Övriga medlemmar i ministerarbetsgruppen är utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, justitieminister Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister Jussi Saramo och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Beredarna ska diskutera innehållet i planen med kommissionen redan innan den preliminära versionen blir färdig. Finland ska lämna in den slutliga versionen av sin plan till kommissionen den 29 april.

Ytterligare information:

Maria Kaisa Aula, statssekreterare, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(a)vm.fi
Laura Vartia, finansråd, tfn 0295 530 228, laura.vartia(a)vm.fi