Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som avdelningschef vid ministeriet söktes av två personer

Finansministeriet
13.11.2019 15.02
Pressmeddelande

Tjänsten som avdelningschef för finansministeriets skatteavdelning söktes inom den utsatta tiden av 2 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 april 2020 för en bestämd tid på fem år.

Avdelningschefen leder skatteavdelningen. Skatteavdelningen agerar som sakkunnig när det gäller regeringens skattepolitik. Avdelningen har bland annat till uppgift att utveckla skattesystemet och bedöma effekterna av de skattepolitiska åtgärderna. Avdelningen bereder skattelagarna samt skatteavtalen mellan Finland och andra länder. Avdelningen deltar i utvecklandet av skatte- och tullförvaltningen och representerar Finland i beredningen av skatte- och tullärenden i EU.

Följande personer sökte den tidsbundna tjänsten som avdelningschef:

  • Josef Gantz
  • Terhi Järvikare

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi

Beskattning Ministeriet Staten som arbetsgivare