Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen förnyas

Finansministeriet
29.11.2018 13.36
Pressmeddelande

Syftet med förnyandet av lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen är att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar Europeiska unionens dataskyddslagstiftning.

Den föreslagna lagen kompletterar den allmänna lagstiftningen om behandling av personuppgifter: framför allt lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och i samband med upprätthållandet av den nationella säkerheten, som riksdagen antog den 13 november 2018.

Lagen tillämpas på behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av Tullens övervakningsuppdrag samt för att förebygga, avslöja eller utreda brott. I övriga fall tillämpas EU:s dataskyddsförordning och nationella bestämmelser om skydd för personuppgifter på behandlingen av personuppgifter som behövs för skötseln av Tullens uppdrag. 

Enhetliga bestämmelser för brottsbekämpande myndigheter 

Polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar revideras också. Regeringen lämnade propositioner med förslag till lagar om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och vid Gränsbevakningsväsendet till riksdagen den 22 november. Lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen ska revideras på samma sätt som Polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar, eftersom Tullens brottsbekämpningsverksamhet förutsätter bestämmelser som är förenliga med andra brottsbekämpande myndigheter. Detta förutsätts även av det nära samarbetet mellan myndigheterna i fråga.

Bestämmelserna som gäller informationssystem och personregister ersätts, i likhet med propositionerna som gällde polisen och Gränsbevakningsväsendet, även i Tullens fall med bestämmelser om ändamålet med behandlingen av personuppgifter samt innehållet i de personuppgifter som behandlas. Reformen förbättrar de registrerades rättigheter, tillsynen över behandling av uppgifter och skyddet av personuppgifter.

Polisens och Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslagar revideras (Inrikesministeriets pressmeddelande 22.11.) 

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, Specialsakkunnig, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi