Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny bilskattetabell från och med september för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

Finansministeriet
13.7.2018 11.44
Pressmeddelande

Den nya bilskattetabellen ska tillämpas på bilar vilkas CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 1 september 2018 eller därefter. Vid beskattningen tillämpas utsläppsvärdet enligt WLTP-metoden.

Den nya bilskattetabellen för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), samt skattetabellen som visar avdraget på skattesatsen som beviljas paketbilar, träder i kraft den 1 september 2018. De nuvarande bilskattetabellerna tillämpas även i fortsättningen på bilar som uppmätts enligt andra mätmetoder än WLTP. 

Vid beskattningen av bilar som uppmätts enligt WLPT-mätmetoden kan man på den skattskyldiges begäran tillämpa den nuvarande bilskattetabellen i stället för den nya, om bilen i fråga beställts före den 1 september 2018 och registrerats eller tagits i bruk den 1 september 2018 eller därefter. I detta fall tillämpas vid beskattningen det enligt NEDC-mätmetoden mätta utsläppsvärdet eller det korrelerade utsläppsvärde som angetts för bilen. Den skattskyldige eller den som är ansvarig för skatten ska framställa begäran om tillämpning av den nuvarande bilskattetabellen genom en bilskattedeklaration. 

Ny fordonsskattetabell för bilar som uppmätts enligt WLTP-metoden

Den nya fordonsskattetabellen för bilar som uppmätts enligt WLTP-mätmetoden träder i kraft den 1 januari 2019. Tabellen gäller 1.1.2020 och de efterföljande skattedagarna, och den tillämpas på samtliga bilar vilkas koldioxidutsläpp mätts enligt WLTP-mätmetoden. På bilar som uppmätts enligt andra mätmetoder än WLTP tillämpas även i fortsättningen de nuvarande fordonsskattetabellerna.

Beskattningen innan de nya skattetabellerna träder i kraft

Tills de nya skattetabellerna träder i kraft kommer även de bilar för vilka det angetts ett utsläppsvärde enligt den nya WLTP-metoden att beskattas enligt de nuvarande skattetabellerna. I dessa fall tillämpas till den skattskyldiges fördel ett så kallat korrelerat värde. Det korrelerade värdet beräknas med hjälp av CO2MPASS-verkyget som utvecklats av EU-kommissionens forskningsinrättning. Det hjälper att omvandla det nya WLTP-värdet så att det motsvarar värdet enligt det gamla NEDC-testet. 

Mera information om anpassningen av bil- och fordonsbeskattningen till det nya sättet att mäta utsläpp:

Ytterligare information:

Merja Sandell, regeringsråd, tfn 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi
Ella Luikku, skattesakkunnig, tfn 02955 30091, ella.luikku(at)vm.fi