Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet inleder ett samrådsförfarande i syfte att avstänga förtroendevalda i Kittilä från sina förtroendeuppdrag

Finansministeriet
26.3.2018 16.49 | Publicerad på svenska 27.3.2018 kl. 11.07
Pressmeddelande

Kommunfullmäktige i Kittilä beslutade i dag att de förtroendevalda som är åtalade för tjänstebrott får fortsätta i sina förtroendeuppdrag. Finansministeriet inleder ett samrådsförfarande med anledning av kommunfullmäktiges beslut.

Finansministeriet har tidigare tillsatt en utredningsgrupp med uppgift att under ledning av stadsrådet Antti Rantakokko kartlägga åtgärder för att lösa det exceptionellt svåra administrativa läget i Kittilä kommun. Ministeriet ansåg då att Kittilä kommuns förvaltning och verksamhet befann sig i exceptionellt stora svårigheter som kommunen inte på egen hand har lyckats ta sig ur. Den av ministeriet tillsatta utredningsgruppen föreslog i februari 2018 att de förtroendevalda som stod åtalade för tjänstebrott genast ska avstängas från sina förtroendeuppdrag för den tid som rättegången pågår. Utredningsgruppen ansåg att det är kommunfullmäktiges skyldighet att avstänga de förtroendevalda från sina förtroendeuppdrag och ansåg att man genom denna säkringsåtgärd säkerställer det allmänna förtroendet för det kommunala beslutsfattandet.

Kommunfullmäktige i Kittilä har i dag beslutat att de åtalade förtroendevalda inte avstängs från sina förtroendeuppdrag för den tid rättegången pågår, utan att de får fortsätta i sina uppdrag i överensstämmelse med de normala jävsbestämmelserna. Finansministeriet anser att beslutet inte tryggar trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande med beaktande av det misstänkta brottets allvarlighet, risken för upprepning och andra omständigheter. På basis av utredningsgruppens förslag och kommunens beslut inleder finansministeriet ett samrådsförfarande med berörda parter och kommunen i syfte att avstänga de åtalade förtroendevalda från sina förtroendeuppdrag för den tid rättegången pågår.

Ytterligare information:

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 530 079, auli.valli-lintu(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden