Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i finansministeriets arbetsordning från och med ingången av juli

Finansministeriet
20.6.2017 9.54
Pressmeddelande

Vid finansministeriet inrättas tjänsten som understatssekreterare för förvaltningspolitik. Målet är att förstärka ledningen av beredningen av digitaliseringen, landskaps- och kommunberedningen, statliga personalutvecklingen samt av nya handlingssätt inom förvaltningen och servicen.

Understatssekreteraren för förvaltningspolitik och understatssekreteraren för internationella ärenden bistår statssekreteraren såsom kanslichef i ledandet av ministeriet, och de är även chefer för avdelningscheferna inom sina respektive verksamhetsområden. 

Den allmänna utvecklingen av statsförvaltningen koncentreras till personal- och förvaltningspolitiska avdelningen. Statliga personalutvecklingen och utvecklandet av nya handlingssätt intar samtidigt en central roll i avdelningens verksamhet.

I samband med personal- och förvaltningspolitiska avdelningen finns arbetsgivarfunktionen som sköter statens arbetsgivaruppgifter och som rapporterar till statssekreteraren såsom kanslichef. Funktionen leds av en förhandlingsdirektör. 

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen svarar för de utvidgade uppgifter som följer av landskapslagstiftningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli. Beträffande kommun- och landskapsärenden kommer arbetsordningen att uppdateras då lagstiftningen om landskapen har godkänts.

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi