Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen

Finansministeriet
16.11.2018 15.02
Pressmeddelande
Arkibild: EU

Eurogruppen fortsätter diskussionen om fördjupandet av EU:s ekonomisk och monetära union EMU i Bryssel måndagen den 19 november. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid det extraordinära mötet.

Bankunionen tas upp då ministrarna diskuterar hur man ska bedöma minskningen av riskerna inom banksektorerna i de olika medlemsländerna. Enligt Finland bör man använda så många indikatorer som möjligt för att kunna bedöma huruvida riskerna minskat i tillräcklig mån. Ju fortare riskerna utjämnas i olika medlemsländer, desto snabbare kan man också gå vidare med riskfördelningen.

Eurogruppen diskuterar även likviditetsfinansieringen i anslutning till resolutionslösningen. Likviditetsfinansieringen bör enligt Finland säkerställas med befintliga medel. Några nya garantiarrangemang behövs inte.

Diskussionen om Europeiska stabilitetsmekanismen fortsätter

Ministrarna fortsätter diskussionen om utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Ett eventuellt tidigareläggande av den gemensamma resolutionsfondens säkerhetsmekanism, samarbetet mellan ESM och EU-kommissionen samt skuldhållbarheten och skuldarrangemangen kommer att tas upp.

Eurogruppen diskuterar dessutom instrumenten för utökning av stabiliteten och konvergensen. Detta kan betyda till exempel en europeisk investeringsstabiliseringsfunktion, en budget för euroområdet eller en arbetslöshetsförsäkringsfond. Euroområdet behöver enligt Finland inte några nya makroekonomiska stabiliseringsarrangemang för att utjämna konjunkturerna.

Eurotoppmöte i december

Eurogruppen diskuterar utvecklandet av EMU i en utvidgad sammansättning som inkluderar samtliga EU-länder förutom Britannien. Avsikten är att eurotoppmötet i december fastslår riktlinjerna för framskridandet.

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Statsrådets kanslis E-skrivelse om utvecklandet av EU:s ekonomiska och monetära union (11.10.2017, på finska)

Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet 10.11.2017)

Regeringen reserverad till förslagen om stödinstrument för investeringar och strukturella reformer (nyhet 13.9.2018)

Större roll för Europeiska stabilitetsmekanismen vid krishantering (nyhet 2.11.2018)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finanspolitiken Petteri Orpo