Hoppa till innehåll
Media

Valtoris förutsättningar att driva effektiv och transparent verksamhet förbättras

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 15.35
Pressmeddelande
Glastaket

Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken den tidigare förordningen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster ändras. Förändringen förbättrar Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris verksamhet. Ändringen av förordningen behandlades vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 27 oktober.

Förordningsändringen uppdaterar den noggrannare definitionen av gemensamma grundläggande informationstekniktjänster, förkortar mandatperioden för Valtoris kunddelegation, preciserar kunddelegationens uppgifter till vissa delar och preciserar innehållet i förfarandet för verifiering av tjänsternas kvalitetskontroll och kostnadseffektivitet. Förordningen träder i kraft den 1 november 2022.

Syftet med ändringen av förordningen är att ta hänsyn till förändringarna i servicecentrets verksamhetsmiljö samt att skapa bättre förutsättningar än tidigare för en resultatrik och transparent verksamhet.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530555, isamaria.makiaho(at)gov.fi

Finansministeriet Offentliga förvaltningens ICT