Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vet du hur staten använder sina pengar i Finland?

Finansministeriet
22.9.2016 9.00 | Publicerad på svenska 22.9.2016 kl. 13.26
Nyhet
Tutkibudjettia.fi-webplatsens framsida.

Hur mycket av budgeten går åt till trafikleden? Eller barnbidragen? Enkla och tydliga svar på dessa frågor finns på adressen Tutkibudjettia.fi.

Finansministeriet öppnade idag den nya visuella och interaktiva tjänsten tutkibudjettia.fi. Tjänsten illusterar behändigt de inkomster och utgifter som utgör budgeten. Informationen presenteras visuellt, och den är lätt att uppfatta.

Statens inkomster och utgifter synliga på ett nytt sätt

Målet med tjänsten är att presentera budgetinformation på ett begripligt och intressant sätt. Tjänstens interaktivitet uppmuntrar användaren till att sätta sig in i beståndsdelarna i budgeten.

Tutkibudjettia.fi presenterar statens budgetekonomi. Tjänsten innehåller budgetarna från och med 2014. Visualiseringen omfattar förutom regeringens budgetproposition från september även den slutliga budget som riksdagen fastslagit i december (riksdagens skrivelse). Den visualiserade budgeten inkluderar inte tilläggsbudgetar.

Fokus riktas nu mot budgetpropositionen för 2017. Uppgifterna i tjänsten uppdateras i och med att budgetberedningen framskrider. Uppgifterna uppdateras nästa gång då riksdagen antar budgeten i december.

Användaren kan gå vidare från huvudnivån till mera ingående nivåer. Utgifterna presenteras t.ex. från ministerienivå ända ner till den minsta underpunkten, momentnivån. Användarna kan granska uppgifter som angetts i euro, och jämföra förändringarna i förhållande till tidigare budgetar.

Baserar sig på användarnas behov

Tjänsten inkluderar även vissa andra teman utöver den egentliga budgeten. Temana gör det möjligt att granska och uppfatta intressanta och aktuella helheter. Anslag som har samband med vissa teman har samlats ihop och de består av anslag inom ett eller flera ministeriers förvaltningsområden, med en noggrannhet på helhetsmomentsnivå. Som exempel på teman kan nämnas högskoleutbildning, trafikleder, veteraner och jordbruk.

Utgiftsindelningen hjälper å sin sida att uppfatta hur överföringsutgifterna, konsumtionsutgifterna och de övriga utgifterna uppkommer.

Budgetdatamaterialet kommer från öppen data

Tjänsten baserar sig på öppen data i statens budgetpropositioner -tjänsten. Alla regeringens budgetpropositioner från och med 2014 och alla finansministeriets förslag från och med 2016 ges ut i maskinellt läsbar form på budjetti.vm.fi alltid inom 24 timmar från att budgetpropositionen publicerats.

Öppen data finns i dagsläget tillgängligt endast på finska, och tutkibudjettia.fi är följaktligen också finskspråkig.

Tutkibudjettia.fi (på finska)
Statens budgetpropositioner

Ytterligare information:

Johanna von Knorring, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30232 johanna.vonknorring(at)vm.fi
Niina Puolusmäki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30454, niina.puolusmaki(at)vm.fi