Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling
37 utlåtanden om reglering av virtuella valutor

Finansministeriet
9.8.2018 10.45
Nyhet

Finansministeriet fick inom den utsatta tiden 37 utlåtanden om reglering av virtuella valutor. Remisstiden löpte ut onsdagen den 8 augusti.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna, på finska)
Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (nyhet 14.6.)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi