Beslutsfattandet

Finland deltar i stabilitetskontrollen inom euroområdet genom eurogruppen som fattar de politiska besluten om nödvändiga åtgärder.

Eurogruppen består av euroländernas finansministrar. I eurogruppens möten deltar dessutom den kommissionsmedlem som svarar för ekonomi- och finansärenden samt Europeiska centralbankens (ECB) generaldirektör. Då mötet behandlar finansieringsstödsprogram, kan även Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets (EFSI) eller Europeiska stabiliseringsmekanismens (ESM) vd och en representant för Internationella valutafonden (IMF) kallas till mötet.

Eurogruppens möten bereds av eurogruppens arbetsgrupp där medlemsländerna representeras av tjänstemän på hög nivå (statssekreterarnivå). De formella stödbesluten fattas vid Europeiska stabiliseringsmekanismens eller Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets förvaltningsorgan.

Ytterligare information

Eurogruppens webbplats
ESM:s webbplats (Europeiska stabiliseringsmekanismen)
EFSI:s webbplats (Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet)