Finlands ansvar

Största delen av de ansvar som beviljats består av finska statens garantier åt EFSI, sammanlagt ca 7 miljarder euro. Av de medel som reserverats i statsbudgeten har man lånat åt Grekland ca en miljard euro under åren 2010-2012. Finska staten har dessutom betalat 1,44 miljarder euro år 2012 för kapitaliseringen av Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM.