Finlands linje

Riksdagen beslutar om Finlands linje i fråga om EU:s och euroområdets stabiliseringsåtgärder

Finansministeriet målsättning i fråga om EU:s och euroområdets ekonomiska stabiliseringsåtgärder är att trygga Finlands egen finansieringsställning och ekonomiska stabilitet.

Som medlem av Ekonomiska och monetära unionen har Finland förbundit sig att främja stabiliteten inom euroområdet. Regeringen fattar beslut om åtgärder för stabilisering av euroområdet utifrån Finlands nationella intresse.

Finland betonar framför allt:

  • Ett eurolands finansieringsproblem bör i första hand skötas genom nationella åtgärder.
  • Om detta inte är tillräckligt, är placerarnas ansvar det sekundära instrumentet.
  • Varje medlemsstat svarar för sina egna skulder.
  • Det kollektiva ansvaret ska inte utvidgas.
  • Bilaterala krediter hör inte till regeringens metoder vid hanteringen av eurokrisen.
  • Europeiska stabilitetsmekanismen kan bara använda inom ramen för mekanismens nuvarande kapacitet och kapitalstruktur.

Finlands linje i fråga om EU:s och euroområdets stabilisering av ekonomin baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sipiläns regering (2015).