Förloppet

2008

15.9. Lehman Brothers -investeringsbanken ansöker om konkurs.

7.10. Beslut om EU:s principer för bekämpning av internationella ekonomiska kriser och för säkerställandet av finansieringsstabilitet

12.10. Euroländernas första toppmöte: politiskt beslut om åtgärder i syfte att säkerställa ekonomins och finansieringssystemets stabilitet i euroländerna

2009

Oktober Oegentligheterna med Greklands skuld- och budgetstatistik uppdagas.

2010

18.3. Greklands statsminister begär ett beredskapslån från EU-ledarna.

2.5. Politiskt beslut om Greklands första finansieringsstödsprogram

9.-10.5. Besluten att inrätta EFSI och EFSM

14.5. ECB:s värdepappersmarknadsprogram träder i kraft.

28.11. Politiskt beslut om Irlands finansieringsstödprogram

2011

16.5. Politiskt beslut om Portugals finansieringsstödsprogram

21.7. Politiskt beslut om ändring av Greklands, Portugals och Irlands lånevillkor

2012

28.2. Greklands skuld till privata investerare nedskärs genom skuldarrangemang med 107 miljarder euro.

14.3. Politiskt beslut om Greklands andra finansieringsstödsprogram

21.7. Politiskt beslut om beviljande av ett finansieringsstödslån åt Spanien

2.8. ECB meddelar om OMT-upphandlingsprogrammet för skuldebrev.

8.10. ESM inleder sin verksamhet officiellt.

26.11. Politiskt beslut om ändring av villkoren för Greklands andra program

2013

24.4. Politiskt beslut om Cyperns finansieringsstödsprogram

8.12. Irland lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet.

31.12. Spanien lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet.

2014

17.5. Portugal lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet.

9.12. Politiskt beslut om förlängning gällande Greklands andra program tills 28.2.2015

2015

20.2. Eurogruppens politiska beslut om förlängning av Greklands andra program till 30 juni 2015.

26.6. Förhandlingarna om slutförande av Greklands andra program för finansiellt stöd avslutas när Grekland förkastar borgenärernas förslag.

27.6. Eurogruppen avslår den tredje förlängningen av det andra programmet som Grekland begärt.

30.6. Greklands andra program för finansiellt stöd upphör. Ca 38 miljarder euro av programmedlen blir obetalda. € (euroländerna och IMF). Grekland kan inte återbetala IMF:s lån. Grekland begär på nytt en förlängning av det andra programmet och ett nytt tvåårigt ESM-låneprogram. Eurogruppen konstaterar på nytt att det inte finns förutsättningar för förlängning av det andra programmet.

7.7. Eurogruppen konstaterar att Greklands andra program förfallit och anser att det inte finns några förutsättningar för att granska Greklands begäran till ESM.

8.7. Grekland begär ett nytt treårigt ESM-program.

12.7. Eurotoppmötets riktlinjer om förhandsvillkor för inledande av förhandlingar om ett nytt program.

16.7. Eurogruppen fattar ett politiskt principbeslut om att inleda programförhandlingar.

17.7. EU-länderna kommer överens om att bevilja Grekland ett s.k. brolån på 7,2 miljarder euro från EFSM för tre månader för att undvika Greklands insolvens tills programförhandlingarna har avslutats.

14.8. Eurogruppen fattar ett politiskt beslut om ett treårigt ESM-låneprogram för Grekland. Programmet uppgår till högst 86 miljarder euro.

2016

31.3. Cyperns program för finansiellt stöd avslutas.

2017

20.7. IMF fattar ett principbeslut om ett finansiellt stödprogram på 1,6 miljarder euro som ska beviljas Grekland.

2018

21.6. Eurogruppens beslut om skuldlättnader i samband med att Greklands program avslutas (förlängning av återbetalningen av SMP-intäkterna, förlängning av lånetiden och amorteringsfriheten för EFSF-lån med 10 år, undanröjande av en viss förhöjd räntemarginal).

20.8. Greklands tredje program för finansiellt stöd avslutas.