Förloppet

2008

15.9.2008        

Lehman Brothers –investeringsbanken ansöker om konkurs

7.10.2008

Beslut om EU:s principer för bekämpning av internationella ekonomiska kriser och för säkerställandet av finansieringsstabilitet

12.10.2008

Euroländernas första toppmöte: politiskt beslut om åtgärder i syfte att säkerställa ekonomins och finansieringssystemets stabilitet i euroländerna

2009

10/2009

Oegentligheterna med Greklands skuld- och budgetstatistik uppdagas

2010

18.3.2010

Greklands statsminister begär ett beredskapslån från EU-ledarna

2.5.2010

Politiskt beslut om Greklands första finansieringsstödsprogram

9.-10.5.2010

Besluten att inrätta EFSI och EFSM

14.5.2010

ECB:s värdepappersmarknadsprogram träder i kraft

28.11.2010

Politiskt beslut om Irlands finansieringsstödprogram

2011

16.5.2011

Politiskt beslut om Portugals finansieringsstödsprogram

21.7.2011

Politiskt beslut om ändring av Greklands, Portugals och Irlands lånevillkor

2012

28.2.2012

Greklands skuld till privata investerare nedskärs genom skuldarrangemang med 107 miljarder euro

14.3.2012

Politiskt beslut om Greklands andra finansieringsstödsprogram

21.7.2012

Politiskt beslut om beviljande av ett finansieringsstödslån åt Spanien

2.8.2012

ECB meddelar om OMT-upphandlingsprogrammet för skuldebrev

8.10.2012

ESM inleder sin verksamhet officiellt

26.11.2012

Politiskt beslut om ändring av villkoren för Greklands andra program

2013

24.4.2013

Politiskt beslut om Cyperns finansieringsstödsprogram

8.12.2013

Irland lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet

31.12.2013

Spanien lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet

2014

17.5.2014

Portugal lösgör sig från finansieringsstödsprogrammet

9.12.2014

Politiskt beslut om förlängning gällande Greklands andra program tills 28.2.2015

2015

20.4.2015

Politiskt beslut om förlängning gällande Greklands andra program tills 30.6.2015