Styrsystem

Foto: Joachim Belaieff / Gorilla.

Finansministeriet svarar för utvecklingen av statsförvaltningens styrsystem. Finansministeriet och förvaltningsområdet står för en stor del av statens koncernstyrning. Inom sitt förvaltningsområde styr ministeriet viktiga producenter av koncerntjänster för hela statsförvaltningen.

Regeringsprogrammet och verkställighetsplanen
 

Staten har olika typer av mål för samhällspolitiken, förvaltningsapparatens funktion och den offentliga serviceproduktionen. Politisk styrning är ett politiskt val av målsättningar. Dessa beslut fattas av regeringen och riksdagen.

För statsrådet är det av regeringen utarbetade regeringsprogrammet en viktig strategisk styrmetod. Programmet, som godkänts av regeringspartierna, utgör en handlingsplan med uppgörelser på regeringens viktigaste uppgiftsområden. I syfte att förverkliga programmets mål uppgörs en verkställighetsplan,

som preciserar de centrala målen inom regeringsprogrammets prioriterade områden, spetsprojekten och beredningsansvaret till tväradministrativa politikområden.

I styrningen av förvaltningsapparaten och den offentliga serviceproduktionen är det viktigt att man utöver ekonomisk och effektiv organisering av verksamheten fastställer och styr samhälleligt viktiga mål.

Styrsystem består av förfaranden, system och tillvägagångssätt som stöder ledning samt tillhörande dokument. Ledning och styrsystem har en nära koppling. Med ledning avses tillvägagångssätt och förfaranden som ledningen använder i syfte att uppnå fastställda mål.

Syftet med utveckling av styrsystemen är att balanserat kunna ta hänsyn till statsfinanserna och verksamheten som helhet

När statsfinansiella och operativa styrsystem utvecklas är målet att säkerställa ekonomiska och effektiva system, förenkla och förtydliga styrprocesserna samt stärka koncernperspektivet. Detta innebär bl.a. att stärka koncernartad ledning samt gemensamt ordnande av funktioner där centralisering ger uppnåbara ekonomiska och kvalitativa fördelar.

(länk till statsrådets kansli, verkställighetsplanen

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
tfn. 02955 30087
[email protected]

Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
[email protected]