Utvecklingen av banksystemet

Finansministeriet svarar för regleringen av banksektorn i Finland. Målet med regleringen är att främja stabiliteten inom finansieringssystemet och effektiv allokering av finansieringen inom ekonomin.

EU har harmoniserat stora delar av regleringen av banksektorn och de flesta nationella bestämmelserna i Finland baserar sig på EU-lagstiftning. Under de senaste åren har EU konstruerat en bankunion som består av en gemensam regelbok, gemensam tillsyn och gemensam krishantering. Dessutom förhandlar man som bäst om kommissionens förslag till ett gemensamt insättningsgarantisystem för medlemsländerna som är med i bankunionen.

Finansministeriet följer regelbundet upp läget på den nationella och den internationella finansmarknaden, riskerna med utvecklingen och de strukturella trenderna. Stabilitetssamarbete utförs förutom med nationella myndigheter även med nordiska och med övriga EU-länders myndigheter.

Kontaktuppgifter

Jaakko Weuro, lagstifningsråd

[email protected]

Mera information:

Finansinspektionen

Gemensamma tillsynsmekanismen (på engelska)

Verket för finansiell stabilitet

Gemensamma resolutionsrådet (på engelska)

Baselkommittén (på engelska)

Försörjningsberedskap i Finland