Ylin johto

Ministeriön ylin virkamies on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen. Hänen apunaan toimivat hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttinen ja hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Kansliapäällikkö Juha Majanen.

 

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen. Hän johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi hän johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

 


Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg.Hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä toimii Päivi Nerg. Hän johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Alivaltiosihteeri johtaa aluehallintovirastojen, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) sekä Digi- ja väestötietoviraston tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.
 

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.


Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä toimii Leena Mörttinen.  Hän toimii ministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna. Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvia tehtäviä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.
 

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen.

 

Hallinto- ja kehitysjohtajana toimii Anu Nousiainen. Hän kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa myös Tullin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Verohallinnon tulosohjausta.