Ylin johto

Ministeriön ylin virkamies on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen. Hänen apunaan toimivat talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttinen ja hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen.

Kuvia ministeriön johdosta

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen. Hän johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi hän johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Taru Helin, puh. 0295 530 026, [email protected]

Talouspolitiikan koordinaattori

Talouspolitiikan koordinaattorina toimii Lauri Kajanoja. Hän kehittää ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Sirpa Kainulainen, puh. 0295 530 323, [email protected]

Alivaltiosihteeri

Hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä toimii Susanna Huovinen. Hän johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Alivaltiosihteeri johtaa aluehallintovirastojen, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) sekä Digi- ja väestötietoviraston tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.

Assistentti: Minna Jämsén, puh. 0295 530 205, [email protected]

Alivaltiosihteeri

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä toimii Leena Mörttinen.  Hän toimii ministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna. Alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvia tehtäviä sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

Assistentti: Anu Toikka, puh. 0295 530 261, [email protected]

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Hallinto- ja kehitysjohtajana toimii Anu Nousiainen. Hän kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa myös Tullin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Verohallinnon tulosohjausta.

Assistentti: Olga Ruhanen, puh. 0295 530 464, [email protected]