FI SV EN

Ylin johto

Ministeriön ylin virkamies on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Hänen apunaan toimivat hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo ja hallinto- ja kehitysjohtaja Irja Peltonen.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Hän johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi hän johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

 

 

Alivaltiosihteeri

Hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä toimii Päivi Nerg. Hän johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa aluehallintovirastojen, maistraattien, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ja Väestörekisterikeskuksen tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.

Alivaltiosihteeri

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä toimii Tuomas Saarenheimo. Hän johtaa ja sovittaa yhteen erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat –yksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua. Lisäksi alivaltiosihteeri kehittää ja johtaa Euroopan uniomin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevien asioiden valmistelua. Alivaltiosihteeri johtaa myös Rahoitusvakausviraston tulosohjausta.

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Hallinto- ja kehitysjohtajana toimii Irja Peltonen (8.5.−30.9.2019). Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa myös Tullin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Verohallinnon tulosohjausta.