Hallituksen esitykset ja päätökset

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018-2021
VM valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2017 10.30