Hallituksen esitykset ja päätökset

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2017 13.00
Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Olavi Anttilan jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2017 13.00