Hallituksen esitykset ja päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00
Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00