Hallituksen esitykset ja päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestölaskentalain kumoamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2017 13.00