Hallituksen esitykset ja päätökset

Suomen valtion edustus Euroopan investointipankin hallintoneuvostossa
VM valtioneuvoston yleisistunto 24.5.2018 13.00
Valtiovarainministeriön tietohallintoneuvoksen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 24.5.2018 13.00
Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen
VM tasavallan presidentin esittely 18.5.2018 11.00