Hallituksen esitykset ja päätökset

Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 13.00
Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 13.00