Hallituksen esitykset ja päätökset

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00
Vuoden 2017 alustava talousarviosuunnitelma
VM valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2016 13.00